Oblíbené odkazy
Zelená úsporám je rozsáhlý program ministerstva životního prostředí, který poskytuje dotace pro energetické úspory z prostředků získaných z prodej tzv. emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů. Program poskytuje nevratné dotace na zavedení vytápění na bázi obnovitelných zdrojů energie a na opatření k energetickým úsporám rekonstrukci nebo stavbě rodinných nebo bytových domů. Dotace jsou konkrétně poskytovány na zateplení domů, výměnu oken, pořízení rekuperace tepla, výměnu neekologického zdroje vytápění (kotle na biomasu, solární panely, tepelná čerpadla) a pořízení nového pasivního domu. Dotace mohou být čerpány od 22. dubna 2009 až do 31. prosince 2012. O dotaci je možné žádat před i po realizací opatření, ale podporu nemohou získat projekty dokončené před vyhlášením programu. Podporu nemohou získat opatření objektech rekreačních a průmyslových. Celková částka vložená do programu se předpokládá až 25 miliard korun.